Als je verwezen bent naar de kindertandarts dan is dat best spannend.

Hieronder vind je drie filmpjes waarin uitgelegd word wat belangrijk is om samen met jullie de behandeling van je kind succesvol te laten verlopen. Het is fijn dat wij ook samen kunnen werken met andere zorgverleners om de behandeling zo succesvol mogelijk te maken ze leggen. In de onderste 3 filmpjes leggen ze zelf uit wat ze doen. 

HET EERSTE BEZOEK

PSYCHOLOOG

LOGOPEDISTE

DIETISTE